een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Vriendelijke terugtocht. Standvastigheid brengt heil.


Het is de taak van de edele tijdig in te zien wanneer hij zich terug moet trekken. Als hij het juiste moment voor zijn terugtocht kiest kan deze zich in volkomen vriendschappelijke vormen en zonder onaangename uiteenzettingen voltrekken. Maar ondanks alle hoffelijkheid in de uiterlijke vorm is het noodzakelijk dat men onwrikbaar vast staat in het eenmaal genomen besluit, opdat men zich niet door andere overwegingen in de war laat brengen.