HET TEKEN:

Trigram Ch'ien, the Creativeboven Tj'ièn, het Scheppende, de hemel
Trigram Ken, het Stilhoudenbeneden Ken, het Stilhouden, de berg

De kracht van het donkere is aan het opkomen. Het lichte trekt zich ervoor terug op een veilige plaats, waar geen duistere invloed kan doordringen. We hebben bij deze terugtocht niet te maken met menselijke willekeur, maar met de wetten van het natuurgebeuren. Daarom is in dit geval de terugtocht de juiste wijze van handelen, die de krachten niet uitput.
Als maandteken hoort het hexagram bij de zesde maand (juli-augustus) waarin de winterkrachten reeds weer hun werking beginnen te vertonen.