In het begin een zes betekent:

Een bescheiden-bescheiden edele
Mag gerust het grote water oversteken. Heil!


Een gevaarlijke onderneming, zoals het oversteken van een groot water, wordt zeer bemoeilijkt als er veel pretenties en consideraties aan te pas komen. Daarentegen valt ze gemakkelijk als ze vlug en eenvoudig wordt afgedaan. Daarom is de volmaakt pretentieloze gemoedstoestand van de bescheidenheid geschikt om ook moeilijke ondernemingen tot een goed einde te brengen, omdat men dan geen eisen en condities stelt, maar de zaak afhandelt zonder er veel ophef over te maken; immers waar men geen eisen stelt ontmoet men geen tegenstand.