Zes op de vierde plaats betekent:

Niets dat niet bevorderlijk zou zijn
Voor bescheidenheid in beweging.


Alles heeft zijn maat. Ook de bescheidenheid in het optreden kan overdreven worden. Hier is ze op haar plaats, daar de verhouding tussen een verdienstelijk helper beneden en een welwillend heerser boven zeer grote verantwoordelijkheid met zich brengt. Het vertrouwen van de superieur mag niet worden misbruikt, de verdienste van de ondergeschikte mag niet over het hoofd worden gezien. Er zijn wel ambtenaren die niet uitblinken. Ze dekken zich met de letter der verordeningen, ze wijzen elke verantwoordelijkheid af, ze nemen betaling aan zonder er voldoende voor te presteren, ze dragen soms hoge titels terwijl hun positie in wezen volstrekt niet zo belangrijk is. De hier bedoelde bescheidenheid echter is het tegendeel. Die blijkt in zulk een positie juist daaruit dat men vol interesse bij zijn werk is.