Zes op de vijfde plaats betekent:

Niet pochen op rijkdom tegenover zijn naaste.
Bevorderlijk is het met kracht aan te grijpen.
Niets dat niet bevorderlijk zou zijn.


Bescheidenheid is iets anders dan zwakke goedigheid, die over zich laat lopen. Wie een verantwoordelijke positie bekleedt, moet in bepaalde omstandigheden wel eens energiek optreden. Maar daarvoor is het nodig dat men niet iets tracht te bereiken door op zijn eigen superioriteit te pochen - die moet in zijn omgeving genoegzaam bekend zijn. Ingrijpen moet zuiver objectief geschieden en mag niets persoonlijk kwetsends hebben. Zo uit zich de bescheidenheid ook in de gestrengheid.