HET BEELD:


Binnen in de aarde is een berg:
Het beeld van de Bescheidenheid.
Zo vermindert de edele wat te veel is
En vermeerdert hij wat te weinig is.
Hij weegt de dingen tegen elkaar af en brengt ze in even-
wicht.


De aarde, waarin een berg verborgen is, ziet men haar rijkdom niet aan: het hoge van de berg dient tot het nivelleren van de diepten. Zo vullen hoog en laag elkaar aan, en het resultaat is de vlakte. Als beeld van de bescheidenheid geldt hier de omstandigheid dat iets wat lange tijd nodig heeft gehad om tot stand te komen, d∑n heel natuurlijk en gemakkelijk lijkt. Zo doet de edele als hij orde schept op aarde. Hij nivelleert de sociale contrasten, die een bron van onenigheid zijn, en schept daardoor rechtvaardige en gelijke verhoudingen.*


__________

*: Dit hexagram vertoont een reeks paralellen met de leringen van het Oude en het Nieuwe Testament. Bijvoordbeeld:

'En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden,
en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.'

'Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is dat zal recht en wat hobbelig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden.'

"God weerstreeft de hovaardigen, maar de deemoedigen geeft hij genade.'

Ook het Laatste Oordeel in de Parsische religie vertoont soortgelijke trekken. En in verband met de laatste der hier aangehaalde spreuken zou men kunnen wijzen op de Griekse opvatting over de jaloezie der goden.