In het begin een zes betekent:

De vogel komt door vliegen in het ongeluk.


De vogel moet beginnen met in zijn nest te blijven tot hij kan vliegen. Als hij te vroeg het nest uit wil stort hij zich in het ongeluk. Buitengewone maatregelen mag men pas nemen als er geen andere weg meer open staat. Zo lang mogelijk moet men zich houden aan het van ouds bestaande, anders verspilt men zijn kracht maar, zonder iets tot stand te brengen.