een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de tweede plaats betekent:

Zij gaat haar stamvader voorbij en ontmoet de stammoeder.
Hij dringt niet door tot zijn vorst en ontmoet de beambte.
Geen blaam.


Twee uitzonderingsgevallen worden hier genoemd: In de tempel der voorvaderen, waar wisseling der generaties plaatsvindt, staat de kleinzoon aan dezelfde kant als de grootvader; daarom staat hij tot hem in de nauwste relatie. Hier wordt de vrouw van de kleinzoon getekend, die bij het offer de stamvader voorbijgaat en zich tot de stammoeder wendt. Door dit ongewone gedrag geeft zij echter blijk van haar bescheidenheid. Zij waagt het eerder zich aan de stammoeder te vertonen, met wie zij zich door haar geslacht verwant voelt; daarom is dit afwijken van de regel geen misstap.
Een ander beeld is dat van de beambte, die eerst langs de gebruikelijke weg bij zijn vorst om audiëntie vraagt. Als hij hierin echter niet slaagt tracht hij niets te forceren: hij neemt zijn plaats in onder de ambtenaren, en bevindt zich wél bij nauwgezette plichtsbetrachting. Ook deze buitengewone gereserveerdheid is in uitzonderingstijden geen fout. (Als regel geldt dat elke ambtenaar eerst in audiëntie wordt ontvangen door zijn vorst, die hem ook zijn aanstelling heeft gegeven. Hier gaat de aanstelling uit van de minister.)