Negen op de derde plaats betekent:

Als men niet buitengewoon voorzichtig is
Loopt men gevaar,
In de rug te worden aangevallen en geslagen.
Onheil!


Soms is het nodig buitengewoon op zijn hoede te zijn. Maar juist in zulke situaties zijn er altijd eerlijke en sterke persoonlijkheden, die het in het bewustzijn van hun goed recht versmaden voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat ze dat kinderachtig vinden. Zij gaan veeleer fier en onbekommerd huns weegs. Maar dit zelfvertrouwen brengt hen op een dwaalspoor. Er zijn gevaren die uit een hinderlaag op hen loeren, en waar ze niet tegen opgewassen zijn.
Het gaat hier evenwel om een gevaar dat men kan vermijden, als men maar begrijpt dat de tijdsomstandigheden meer dan anders verlangen dat men aandacht besteedt aan het kleine, het onbeduidende.