een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

Dichte wolken, geen regen voor ons Westelijk gebied.
De vorst schiet en treft die in de grot.


Daar het hier een hoge plaats is, heeft het beeld van de vliegende vogel plaats gemaakt voor dat van de drijvende wolken. Maar al zijn de wolken ook nog zo dicht, ze drijven voort langs de hemel en geven geen regen. Zo is er in buitengewone tijden misschien wel een geboren heerser, die in staat zou zijn de wereld in orde te brengen, maar hij kan niets uitrichten en het volk geen welvaart schenken, omdat hij alleen staat en geen helpers heeft.
In zulke tijden moet men naar helpers zoeken met wier hulp men het werk kan voltooien. Deze helpers echter moet men bescheiden zoeken in de verborgenheid waarin ze zich hebben teruggetrokken. Niet op beroemdheid en grote namen komt het aan, maar op wat ze werkelijk waard zijn.
Door zulk een bescheidenheid vindt men de juiste man en men vermag het buitengewone werk ondanks alle moeilijkheden te voltooien.