Negen op de derde plaats betekent:

Gaan leidt in hindernissen;
Dus komt hij terug.


Terwijl de vorige lijn de ambtenaar laat zien, die ter wille van zijn plicht de weg van het gevaar moet gaan, toont deze lijn de man die als huisvader of hoofd der zijnen moet handelen. Zich lichtzinnig in gevaar te begeven zou dan geen nut hebben, daar degenen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, alleen niet verder komen. Als hij zich daarentegen terugtrekt en zich weer tot de zijnen wendt, begroeten deze hem met grote vreugde.