Zes op de vierde plaats betekent:

Gaan leidt in hindernissen,
Komen leidt tot vereniging.


Ook hier is een situatie getekend waartegen men alleen niet is opgewassen. In zulk een geval is de rechte weg niet de kortste. Als men op eigen kracht vooruit zou willen komen zonder de noodzakelijke voorbereidingen te treffen, zou men de hulp die men nodig heeft niet vinden; te laat zou men inzien dat de berekeningen niet uitkomen doordat de factoren waarop men meende te kunnen rekenen ontoereikend blijken te zijn. Daarom is het in dit geval juister zich voorlopig te bedwingen en eerst betrouwbare kameraden om zich heen te verzamelen op wie men kan steunen om de hindernissen te overwinnen.