HET OORDEEL:


De Hindernis: bevorderlijk is het Zuidwesten.
Niet bevorderlijk is het Noordoosten.
Bevorderlijk is het de grote man te zien.
Standvastigheid brengt heil!


Het Zuidwesten is de streek van de terugtocht, het Noordoosten van de opmars. We zien ons hier geplaatst tegenover hindernissen die niet op slag overwonnen kunnen worden. In zulk een geval is het wijsheid wanneer wij in het aangezicht van het gevaar blijven staan en ons terugtrekken. Deze terugtocht is echter slechts de voorbereiding voor het overwinnen der hindernissen. Wij moeten aansluiting zoeken bij gelijkgezinde vrienden en de leiding aanvaarden van een man die tegen de situatie opgewassen is. Daarvoor moeten wij bezield zijn met de wil te volharden, vooral dan wanneer ons pogen schijnbaar van het doel afleidt. Volgehouden koers van het innerlijk brengt ten slotte heil! De hindernis, die slechts een bepaalde tijd duurt, is van belang voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Dat is de waarde van de nood.