HET TEKEN:

Trigram K'an, het Onpeilbareboven K'an, het Onpeilbare, het water
Trigram Ken, het Stilhoudenbeneden Ken, het Stilhouden, de berg

Het teken stelt een gevaarlijke afgrond voor, die vóór ons ligt; achter ons hebben we de steile, ontoegankelijke berg. Zo zijn wij door hindernissen omringd. Maar in de eigenschap van de berg, het Stil-houden, ligt ook reeds een vingerwijzing hoe men zich er uit kan bevrijden. Het teken stelt hindernissen voor die in de loop van de tijd opkomen, maar kúnnen en móeten worden overwonnen. Daarom zijn al de aanwijzingen ook dáárop gericht.