In het begin een zes betekent:

Stilhouden van zijn tenen.
Geen blaam.
Bevorderlijk is constante standvastigheid.


Het rustig blijven der tenen betekent een halt houden, nog vóór men begonnen is zich te bewegen. Het eerste begin is de tijd dat men weinig fouten maakt. Men is nog in harmonie met de oorspronkelijke onschuld. Men ziet de dingen intuïtief zoals ze zijn, nog onbeïnvloed door de verduistering die het gevolg is van persoonlijke belangen en begeerten. Wie stilstaat zolang hij de waarheid nog niet verlaten heeft, die vindt de juiste weg. Men blijve echter vastberaden opdat men niet verzeild raakt in een zich willoos laten gaan.