Zes op de tweede plaats betekent:

Stilhouden van zijn kuiten.
Hij kan degene die hij volgt niet redden.
Zijn hart is niet blij.


Het been kan zich niet zelfstandig bewegen, maar is daarin afhankelijk van het lichaam. Als het lichaam in snelle beweging is en het been wordt plotseling tegengehouden, leidt het voortgaan van het lichaam ertoe dat de mens valt.
Zo is het ook met een mens die zich in het gevolg van een sterke persoonlijkheid bevindt. Hij wordt meegesleept. Ook al zou hij zelf stil blijven staan op de baan van het onrecht, dan kan hij de ander in diens sterke beweging toch niet tegenhouden. Waar de heer voorwaarts dringt, kan de dienaar hem niet redden, al meent hij het nog zo goed.