Negen op de derde plaats betekent:

Stilhouden van zijn heupen.
Stijfmaken van zijn heiligbeen.
Gevaarlijk. Het hart verstikt.


Het gaat hier om gedwongen rust. Het hart, dat onrustig is, moet met geweld worden bedwongen. Maar het vuur dat met geweld terug wordt gedrongen, verandert in een bijtende rook, die verstikkend om zich heen grijpt.
Bij meditatie- en concentratie-oefeningen mag men derhalve niets forceren, integendeel, de rust moet zich geheel natuurlijk ontwikkelen uit een toestand van innerlijke concentratie. Wie zich door kunstmatig stijfhouden tot rust tracht te dwingen zal van de meditatie zeer onaangename gevolgen ondervinden.