Zes op de vijfde plaats betekent:

Stilhouden van zijn kaken.
De woorden zijn geordend.
Het berouw verdwijnt.


In een gevaarlijke situatie, vooral zolang men er niet tegen opgewassen is, laat men zich gemakkelijk tot lichtvaardig gepraat en overmoedige grappen verleiden. Maar door loslippigheid komt een mens ongemerkt tot dingen die hem later berouwen. Wanneer men daarentegen in zijn uitlatingen de nodige reserve betracht, zullen de woorden aan vorm en inhoud winnen, en daarmee verdwijnt elke reden tot berouw.