een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Bovenaan een negen betekent:

Grootmoedig stilhouden.
Heil!


Hier wordt de voleinding van het streven naar rust weergegeven. Men is rustig, niet stuk voor stuk in allerlei kleinigheden, maar een algemene resignatie over de gehele linie geeft gelijkelijk rust en heil aan alle onderdelen in het bijzonder.