HET OORDEEL:


Stilhouden van zijn rug,
Zodat hij zijn lichaam niet meer voelt.
Hij gaat in zijn hof en ziet niet zijn mensen.
Geen blaam.


De ware rust houdt in dat men stilhoudt wanneer het tijd is om stil te houden, en dat men verder gaat wanneer het tijd is om verder te gaan. Op deze manier zijn rust en beweging in overeenstemming met de eisen van de tijd, en komt er licht in het leven.
Het hexagram betekent einde en aanvang van elke beweging. De rug wordt genoemd omdat zich in de rug alle zenuwstrengen bevinden die bij de beweging hun bemiddeling verlenen. Als men de beweging van deze ruggemergzenuwen tot stilstand brengt verdwijnt bij wijze van spreken het Ik met zijn onrust. Wanneer nu de mens innerlijk zo rustig is geworden kan hij zich veilig naar de buitenwereld toewenden. Hij ziet daarin dan niet meer de strijd en het gewoel der individuele wezens en bezit dientengevolge de ware rust, die nodig is om de grote wetten van het wereldgebeuren te kunnen begrijpen en dienovereenkomstig te handelen. Wie vanuit deze diepere laag van zijn wezen handelt maakt geen fouten.