HET TEKEN:

Trigram Ken, het Stilhoudenboven Ken, het Stilhouden, de berg
Trigram Ken, het Stilhoudenbeneden Ken, het Stilhouden, de berg

Het beeld van dit hexagram is de berg, de jongste zoon van hemel en aarde. Het mannelijke is boven, waarheen het overeenkomstig zijn natuur streeft, het vrouwelijke beneden, waar het krachtens zijn bewegingsrichting behoort. Er is dus rust, daar de beweging haar normale einde heeft bereikt.
Op de mens toegepast, wordt hier het probleem uiteengezet hoe men de rust van het hart kan verkrijgen. Het hart is zeer moeilijk tot rust te brengen. Terwijl het boeddhisme de rust zoekt door een wegebben van elke beweging in het Nirwana, is het standpunt van het Boek der Veranderingen dat rust slechts een polaire toestand is, die als tegenpool steeds de beweging heeft.
Misschien zijn in de tekst aanwijzingen voor de yogapraktijk vervat.