In het begin een zes betekent:

De wilde gans nadert geleidelijk de oever.
De jonge zoon is in gevaar.
Er wordt wat gepraat. Geen blaam.


De lijnen van dit teken hebben ieder voor zich de trek van de wilde gans tot symbool. De wilde gans is het symbool van de echtelijke trouw. Men zegt van haar dat zij zich na de dood van het mannetje niet meer met anderen verbindt.
De eerste lijn toont de eerste rustplaats op de trek der watervogels van het water naar de hoogte. De oever wordt bereikt. De situatie is die van een eenzaam jong mens, die beginnen wil zich een weg te banen in het leven. Omdat hij niemand heeft die hem tegemoet komt, zijn de eerste schreden langzaam en aarzelend; hij is door gevaren omringd. Natuurlijk wordt er veel kritiek op hem uitgeoefend. Maar juist de moeilijkheden maken dat hij niet te hard van stapel loopt, en zijn vooruitgang gelukt.