Negen op de derde plaats betekent:

De wilde gans nadert geleidelijk de hoogvlakte.
De man trekt uit en keert niet terug.
De vrouw draagt een kind, maar brengt het niet ter wereld.
Onheil!
Bevorderlijk is het rovers af te weren.


De droge hoogvlakte is niets voor de wilde gans. Als zij daarheen trekt is zij verdwaald of te ver gegaan. Dat is in strijd met de wet van de ontwikkeling.
Zo gaat het ook in het mensenleven. Als men de dingen niet de tijd laat om zich rustig te ontwikkelen, maar zich op eigen initiatief abrupt in de strijd stort, brengt dat onheil met zich. Zijn eigen leven stelt men ermee in de waagschaal, en zijn gezin richt men erdoor te gronde. Nodig is dit echter volstrekt niet: het is alleen het gevolg van de omstandigheid dat men de wet van de natuurlijke ontwikkeling overtreedt. Als men niet voorbarig de strijd opzoekt, maar er zich toe beperkt zijn plaats krachtig te handhaven en onrechtmatige aanvallen af te weren, dan gaat alles goed.