Zes op de vierde plaats betekent:

De wilde gans nadert geleidelijk de boom.
Misschien vindt zij een platte tak. Geen blaam.


De boom is geen geschikte plaats voor een wilde gans. Maar als zij schrander is, vindt ze misschien wel een platte tak, waarop ze kan staan. Ook wij komen in de ontwikkeling van het leven vaak in situaties die ons niet liggen en waarin we ons niet zonder gevaar kunnen handhaven. Dan is het van groot belang dat wij verstandig en soepel te werk gaan, opdat wij ook midden in het gevaar nog een plaatsje weten te vinden waarop we veilig kunnen leven.