HET OORDEEL:


De Ontwikkeling. Het meisje wordt uitgehuwelijkt. Heil!
Bevorderlijk is standvastigheid.


Aarzelend is de ontwikkeling die ertoe leidt dat het meisje de man in zijn huis volgt. Er moet aan verschillende formaliteiten worden voldaan voor het huwelijk tot stand komt. Dit principe van geleidelijke ontwikkeling kan ook op andere verhoudingen worden toegepast, speciaal wanneer het gaat om relaties bij samenwerking, bijvoorbeeld de aanstelling van een ambtenaar. Dan moet een correcte ontwikkeling worden afgewacht. Overijld handelen zou daar misplaatst zijn. Evenzo is het ten slotte wanneer men invloed op anderen wil uitoefenen. Ook daar is de correcte weg tot ontwikkeling die van verfijning der eigen persoonlijkheid. Het effect van agitatorische invloed is nooit van lange duur. Ook innerlijk moet de ontwikkeling langs dezelfde weg gaan wanneer men duurzame resultaten wil bereiken.
Het zachtmoedige, zich aanpassende, maar tevens indringende is het uiterlijke resultaat dat uit innerlijke rust moet voortkomen.
Juist het geleidelijke van de ontwikkeling maakt het noodzakelijk dat er bestendigheid is. Want slechts bestendigheid zorgt ervoor dat de langzame vooruitgang niet verslapt of verzandt.