Negen op de derde plaats betekent:

De herberg van de zwerver brandt af.
Hij verliest de standvastigheid van zijn jonge dienaar.
Gevaar.


Een onbehouwen vreemdeling weet niet hoe hij zich moet gedragen. Hij mengt zich in aangelegenheden en onenigheden die hem niet aangaan. Daardoor verliest hij zijn rustplaats. Hij behandelt zijn dienaar arrogant en uit de hoogte. Daardoor verliest hij diens trouw. Wanneer men als vreemde niemand heeft op wie men zich kan verlaten loopt men groot gevaar.