Negen op de vierde plaats betekent:

De zwerver rust op een plaats
Waar hij onderdak heeft gevonden.
Hij verwerft zijn bezit en een bijl.
Mijn hart is niet blij.


Hier wordt een zwerver getekend die zich uiterlijk met weinig weet te behelpen, hoewel hij innerlijk sterk is en grote plannen heeft. Daardoor vindt hij tenminste onderdak, waar hij kan verblijven. Ook gelukt het hem bezit te verwerven. Maar hij is met zijn bezit niet in veiligheid. Hij moet steeds op zijn hoede zijn, gereed om zich met de wapens in de hand te vededigen. Daarom voelt hij zich niet gelukkig. Hij is er zich voortdurend van bewust dat hij een vreemde is in een vreemd land.