een gele cirkel die aangeeft dat dit de heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

Hij schiet een fazant. Bij de eerste pijl valt hij.
Ten slotte komt daardoor lof en ambt.


De staatslieden plachten zich op hun reizen bij de vorsten te introduceren door hun een fazant ten geschenke te geven. Hier wil de zwerver in dienst treden van een vorst. Hij schiet daartoe een fazant, die hij bij het eerste schot doodt. Zo vindt hij vrienden, die hem prijzen en aanbevelen, en wordt hij ten slotte door de vorst aangenomen die hem een ambt verleent.
Vaak zijn de omstandigheden van dien aard dat men ertoe komt in den vreemde zijn vaderland te zoeken. Wanneer men zich aan de aldaar heersende toestanden kan aanpassen en zich op de juiste wijze toegang weet te verschaffen zal men ook in den vreemde wel vrienden en een werkkring kunnen vinden.