HET TEKEN:

Trigram Li, het Zich-Hechtendeboven Li, het Zich-Hechtende, het vuur
Trigram Ken, het Stilhoudenbeneden Ken, het Stilhouden, de berg

De berg (Ken) staat stil, boven vlamt het vuur (Li) op, maar het blijft niet. Daarom blijven ze niet bij elkaar. Vreemde landen, scheiding is het lot van de zwerver.