In het begin een zes betekent:

De inwerking uit zich in de grote teen.


Een beweging uit zich, voordat ze werkelijk wordt uitgevoerd, het eerst in de tenen. De gedachte aan de inwerking is er reeds. Maar voor de anderen is er nog niets van te zien. Zolang de bedoeling nog geen zichtbare uitwerkingen heeft, is zij voor de buitenwereld van geen belang. Er komt goed noch kwaad uit voort.