een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vierde plaats betekent:

Standvastigheid brengt heil! Berouw verdwijnt.
Als men opgewonden zijn gedachten her- en derwaarts zendt,
Volgen alleen de vrienden
Op wie men zijn bewuste gedachten richt.


Hier is de plaats van het hart bereikt. De impuls die hiervan uitgaat is het belangrijkst. Men moet er vooral voor zorgen dat de invloed bestendig en goed is, dan is berouw niet meer nodig, ondanks het gevaar dat uit de grote beweeglijkheid van het menselijke hart voortspruit. Als de eigen rustige kracht van het persoonlijke wezen zich doet gelden, gaat alles zijn normale gang. Alle mensen, die voor de vibraties van zulk een geest ontvankelijk zijn, worden dan beïnvloed. Die invloed op anderen mag zich echter niet uiten als een bewuste en opzettelijke dwang. Want door zulk een agitatie geraakt men in een opgewonden toestand, en wordt afgemat doordat men eeuwig heen en weer geslingerd wordt. Bovendien blijft de invloed dan beperkt tot de mensen op wie men bewust zijn gedachten richt.