een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

De inwerking uit zich in de nek.
Geen berouw.


De nek is het onbewegelijkste deel van het lichaam. Als de inwerking zich hier uit blijft de wil toch vast, en de inwerking leidt niet tot verwarring. Daarom is er hier geen sprake van berouw. Wat zich in deze diepten van het wezen - het onderbewuste - voltrekt, dat kan van het bewustzijn uit nòch tevoorschijn geroepen nòch verhinderd worden. Weliswaar is het, waar men zelf niet beïnvloed kan worden, niet mogelijk invloed op de buitenwereld uit te oefenen.