Bovenaan een zes betekent:

De inwerking uit zich in de kaak, wangen en tong.


De oppervlakkigste poging op anderen invloed uit te oefenen is het lege gebazel, waarbij de woorden geen reële achtergrond hebben. Zulk een beïnvloeding door loutere beweging van de spraakorganen blijft noodzakelijkerwijze onbeduidend. Daarom is er niets toegevoegd over geluk of ongeluk.