HET OORDEEL:


De Inwerking. Welslagen.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Een meisje nemen brengt heil.


Het zwakke is boven, het sterke onder; daardoor trekken hun krachten elkaar aan, zodat ze zich verenigen. Dat brengt welslagen. Want elk welslagen berust op de werking van de wederkerige aantrekking. Innerlijk stilhouden bij uiterlijke vreugde bewerkt dat de vreugde niet de maat te buiten gaat maar binnen de grenzen van het behoorlijke blijft. Dat is de zin van de bijgevoegde vermaning: 'bevorderlijk is standvastigheid'. Want daardoor onderscheidt zich de hofmakerij, waarbij de sterke man zich onder het zwakke meisje plaatst en haar respecteert, van de verleiding. Deze aantrekking tussen onderling verwante elementen is een algemene natuurwet. Hemel en aarde trekken elkaar wederkerig aan en zo ontstaan alle wezens. De wijze werkt door deze aantrekking op de harten der mensen, zo komt de wereld tot vrede. Uit de aantrekkingen die zij uitoefenen kan men de aard van alle wezens in de hemel en op de aarde afleiden.