HET TEKEN:

Trigram Twéi, het Blijmoedigeboven Twéi, het Blijmoedige, het meer
Trigram Ken, het Stilhoudenbeneden Ken, het Stilhouden, de berg

De naam van het teken betekent 'algemeen', 'universeel' en in overdrachtelijke zin 'beïnvloeden', 'stimuleren'. Het bovenste teken is Twéi, het Blijmoedige, het onderste Ken, het Stilhouden. Het onderste (starre) teken oefent een aanhoudende, stille drang uit op het bovenste (zwakke) teken, dat blijmoedig en vrolijk op deze stimulans reageert. Ken, het onderste trigram, is de jongste zoon; het bovenste, Twéi, de jongste dochter. Op deze wijze wordt hier de wederkerige aantrekking der geslachten weergegeven. Daarbij moet het mannelijke het initiatief nemen en zich bij het hofmaken onder het vrouwelijke plaatsen.
Juist zoals het eerste deel van dit boek begint met de tekens voor Hemel en Aarde als de grondslagen van al het bestaande, begint het tweede deel met de tekens voor hofmaken en huwelijk, als de grondslagen van alle sociale verhoudingen.