een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is In het begin een zes betekent:

Men moet het remmen met een bronzen remblok.
Standvastigheid is heilzaam!
Als men het laat lopen ondervindt men rampspoed!
Ook een mager varken heeft de varkensaard in zich.


Als een minderwaardig element is binnengeslopen moet men het onmiddellijk energiek trachten te stuiten. Door het consequent te bestrijden kan men nadelige invloeden voorkomen. Als men het op zijn beloop laat is onheil het onvermijdelijke gevolg. Men mag zich door de onbelangrijkheid van wat daar binnensluipt niet laten verleiden het te licht op te nemen.
Zolang een varken nog jong en mager is, zal het nog niet veel vernielen; maar als het zich eenmaal rond en sterk gevreten heeft komt zijn ware aard tot uiting, als men daar niet tijdig paal en perk aan heeft gesteld.