een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de tweede plaats betekent:

In de kom is een vis. Geen blaam!
Niet bevorderlijk voor gasten.


Het lagere element wordt geen geweld aangedaan: het wordt slechts onder vriendelijke controle gehouden. Zo behoeft men niets ergs te vrezen. Wel moet men er voor zorgen dat het niet in contact komt met buitenstaanders, daar het - eenmaal losgelaten - zijn slechte kanten teugelloos zou ontplooien.