Negen op de vierde plaats betekent:

In de kom is geen vis.
Daar komt onheil uit voort.


De kleine luiden moet men dulden opdat ze welgezind blijven. Dan kan men in geval van nood van hun diensten gebruik maken. Als men zich van hen vervreemdt en hen niet tegemoet komt wenden zij zich af en men heeft hen niet tot zijn beschikking wanneer men hen nodig heeft. En dat heeft men dan alleen aan zichzelf te wijten.