Bovenaan een negen betekent:

Hij komt met zijn horens tegemoet.
Beschaming. Geen blaam.


Als iemand zich uit de wereld teruggetrokken heeft worden haar beslommeringen hem vaak onverdragelijk. Zo zijn er vaak mensen die zich in edele trots verre houden van het algemene, plat alledaagse en het ruw van zich afstoten waar het hun tegemoet komt. Zulke mensen worden voor verwaand en ontoegankelijk uitgemaakt, maar aangezien zij niet meer door actieve plichten aan de wereld gebonden zijn doet dit er niet veel toe. Zij weten de antipathie van de grote massa gelaten te dragen.