HET BEELD:


Onder de hemel is de wind:
Het beeld van het Tegemoetkomen.
Zo handelt de vorst bij het verbreiden van zijn bevelen
En de verkondiging ervan naar de vier windstreken.


De situatie lijkt op die in hexagram 20, Kwan, het Schouwen. Daar waait de wind over de aarde, hier waait hij onder de hemel. In beide gevallen komt hij overal. Maar terwijl ginds de wind laag over de aarde streek als symbool van de heerser, die kennis neemt van de toestanden in zijn koninkrijk, waait hier de wind van boven en symboliseert hij de invloed die de heerser door zijn bevelen uitoefent. De hemel is ver van de dingen der aarde, maar hij brengt ze in beweging door de wind. De heerser staat ver van het volk, maar hij brengt het in beweging door zijn bevelen en wilsuitingen.