HET TEKEN:

Trigram Ch'ien, the Creativeboven Tj'ièn, het Scheppende, de hemel
Trigram Soen, het Zachtmoedigebeneden Soen, het Zachtmoedige, de wind, het hout

Dit hexagram geeft weer hoe het donkere principe zich heimelijk en onverwachts van binnen en van onderaf weer indringt, nadat het reeds verdreven was. Het vrouwelijke komt uit eigen beweging de mannen tegemoet. Dat is een gevaarlijke en weinig gunstige situatie vanwege de mogelijke consequenties; men dient deze dus tijdig te onderkennen en daardoor te vermijden. De vijfde maand staat in dit teken, daar met de midzomer het donkere principe gaandeweg weer omhoog begint te komen.