een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is In het begin een zes betekent:

Omhoogdringen dat vertrouwen ontmoet
Brengt groot heil.


Hier is de beginsituatie van het omhoogdringen. Gelijk het hout de kracht voor zijn omhoogdringen put uit de wortel, die zich geheel onderaan bevindt, put men de kracht tot omhoogkomen uit een overeenkomstige positie. Die positie is nederig, men is onbekend. Maar er bestaat een innerlijke verwantschap met de heersers boven, en door deze relatie wint men het vertrouwen dat men nodig heeft om iets te kunnen volbrengen.