Negen op de tweede plaats betekent:

Als men oprecht is
Is het ook bevorderlijk een klein offer te brengen.
Geen blaam.


Voorop staat dat we met een krachtig man te doen hebben. Hij past eigenlijk niet in zijn omgeving, daar hij te ruw is en zich te weinig aan uiterlijke vormen gelegen laat liggen. Maar hij is innerlijk oprecht; daarom komt men hem tegemoet, en zijn gebrek aan uiterlijke beschaving berokkent hem geen schade. De oprechtheid is hier het uitvloeisel van solide eigenschappen, bij de overeenkomstige lijn in het vorige teken daarentegen van innerlijke deemoed.