Negen op de derde plaats betekent:

Men dringt omhoog in een lege stad.


Hier vallen de obstakels, die het voorwaarts dringen anders in de weg staan, geheel weg. Het gaat verwonderlijk gemakkelijk. Zonder te aarzelen volgt men deze weg, om ten volle te profiteren van het succes. Oppervlakkig beschouwd schijnt alles volkomen in orde te zijn. Toch is er geen geluk belovende zinsnede aan toegevoegd. Het is de vraag hoe lang zulk een onbeperkt succes zal duren. Toch is het niet raadzaam bij zulke bedenkingen lang te blijven stil staan, aangezien men daardoor alleen maar kracht zou verspillen; men doet beter, zich de gunst der tijden onverwijld ten nutte te maken.