Zes op de vierde plaats betekent:

De koning stelt hem voor aan de berg Tj'i. Heil. Geen blaam.


De berg ligt in het Westen van China, het geboorteland van koning Wen, door wiens zoon, de hertog van Tsjow, de woorden bij de afzonderlijke lijnen zijn toegevoegd. Het is een herinnering aan de tijd dat de Tsjow-dynastie tot macht en aanzien kwam. Toen werden de grote helpers van koning Wen voorgesteld aan de god van de vaderlandse berg, waardoor ze hun plaats kregen aan de zijde van de vorst in de hallen der voorvaderen. Hier wordt dus een periode geschetst waarin het omhoogdringen zijn doel bereikt. Men wordt beroemd voor mensen en goden, en opgenomen in de kring der mannen die het geestelijk leven van de natie opbouwen; zo krijgt men duurzame, historische betekenis.