HET TEKEN:

Trigram K'oen, het Ontvangendeboven K'oen, het Ontvangende, de aarde
Trigram Soen, het Zachtmoedigebeneden Soen, het Zachtmoedige, de wind, het hout

Het onderste trigram, Soen, heeft als beeld het hout, het bovenste, K'oen, betekent de aarde. Daarmee is de gedachte verbonden dat het hout in de aarde omhooggroeit. Dit Omhoogdringen is in tegenstelling met 'De Vooruitgang' (hexagram 35) met inspanning verbonden, gelijk de plant kracht nodig heeft om door de aarde omhoog te dringen. Daarom staat dit teken, hoewel het met succes verbonden is, in verband met de inspanning van de wil. De vooruitgang vertoont meer expansie, het omhoogdringen meer het verticale opklimmen tot macht en invloed uit onbekendheid en onaanzienlijkheid.