Negen op de derde plaats betekent:

Wie zijn karakter geen duurzaamheid geeft,
Zal schande oogsten.
Blijvende beschaming.


Als men innerlijk heen en weer geslingerd wordt door stemmingen, die tengevolge van angst en hoop door de buitenwereld worden opgewekt, verliest men de consequente lijn in zijn karakter. Zulk een innerlijke inconsequentie leidt aanhoudend tot pijnlijke belevenissen. Deze beschamingen komen dikwijls van een kant waaraan men niet had gedacht. Toch zijn het niet zozeer acties van de buitenwereld als wel de wetmatige uitwerking van fouten in de eigen natuur.