Negen op de vierde plaats betekent:

In het veld is geen wild.


Als men op de jacht iets onder schot wil krijgen moet men op de juiste manier te werk gaan. Wie op wild blijft jagen op een plaats waar geen wild is kan nóg zo lang wachten, hij vindt het niet. Volharding bij het zoeken is niet genoeg. Als men niet op de juiste wijze zoekt vindt men niet.