Zes op de vijfde plaats betekent:

Zijn karakter duurzaamheid geven door standvastigheid:
Dat is voor de vrouw heilzaam, voor de man noodlottig.


Een vrouw moet haar hele leven één man volgen, de man moet zich echter aan datgene houden wat op een gegeven moment zijn plicht is. Als hij zich voortdurend naar zijn vrouw zou richten, zou dat voor hem verkeerd zijn. Dienovereenkomstig is het voor de vrouw juist, zich conservatief te houden aan de traditie. Daarentegen moet een man beweeglijk blijven en zich kunnen aanpassen; wat naar gelang der omstandigheden zijn plicht van hem eist, moet bij hem de doorslag geven.