HET BEELD:


Donder en wind: het beeld van de Duurzaamheid.
Zo staat de edele vast en hij verandert zijn richting niet.


De donder rolt en de wind waait. Beide zijn uiterst beweeglijke grootheden, oppervlakkig bezien het tegendeel van 'duur'. Maar hun tevoorschijn treden en afnemen, hun komen en gaan geschiedt volgens duurzame wetten. Zo berust de zelfstandigheid van de edele ook niet op starre onbeweeglijkheid. Hij gaat altijd mee met de tijd en verandert met deze. Het duurzame is de vaste richting, de innerlijke wet van zijn wezen, die al zijn handelingen bepaalt.